|

Photo Album

3  

Charity Events - Rumah Charis

14  

Charity Events - Elderly Home

13  

Charity Events - Handicapped Children

10  

Charity Events - Lovely Disabled

6  

Charity Events - Living hope

3  

Newspaper & Magazine

22  

Student Visits

3  

FHM Fair 2017

25  

KLIGP Fair 2017

23  

FHM Fair 2015

24  

Thailand Fair 2014

4  

KLIGP fair 2014

28  

Intrade fair 2014

25  

Eleganza Paris fair 2014

25  

KLIGP fair 2013

35  

FHM fair 2013

26  

Tokyo 2012

27  

KLIGP 2012

28  

Intrade fair 2012

30  

Singapore fair 2011

27  

Frankfurt fair 2011

16  

KLIGP fair 2011

21  

Frankfurt fair 2010

8  

Hong Kong Fair 2010

17  

KLIGP fair 2010

28  

Thailand fair 2009

18  

Singapore fair 2009

16  

Matrade fair 2009

18  

KLIGP fair 2009

33  

FHM fair 2008

23  

Hong Kong Fair 2006